Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsonderneming voor veilig en duurzaam waterbeheer in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer. 
Waterschap Noorderzijlvest vervult een aantal openbare functies op het gebied van waterbeheer, tegen zo laag mogelijke kosten. Het drinkwater valt daar niet onder, maar wél de zorg voor: 

Waterveiligheid
Waterkering houdt in dat het water keurig achter de dijken blijft, want de Waddenzee of de grote rivieren mogen geen vrij spel hebben. Het waterschap zorgt daarom voor sterke dijken en kaden.  

Voldoende water
In tijden van droogte zakt het water in de sloten en het grondwater snel. Boeren en burgers gaan dan hun gewassen en tuinen besproeien. In sommige gebieden moet dan water worden aangevoerd. Maar in het voorjaar of de herfst hebben we vaak te maken met langdurige regen. Dan moet er water worden afgevoerd. Met behulp van stuwen, sluizen en gemalen zorgt het waterschap ervoor dat het niet te nat maar ook niet te droog wordt.

Schoon en gezond water
Of het nu gaat om bedrijven of om woonhuizen, overal wordt afvalwater geproduceerd. Dit gaat via het gemeentelijke rioolstelsel naar een van de zuiveringsinstallaties van het waterschap. Daar wordt het afvalwater gezuiverd. Het waterschap bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en verleent en controleert lozingsvergunningen.

Naast bovenstaande zaken voelt waterschap Noorderzijlvest zich ook verantwoordelijk voor: calamiteitenzorg, jeugdbestuur en educatie, waterinnovatie.

We werken resultaat-, klant- en samenwerkingsgericht en willen een lerende organisatie zijn. 
De begrippen de regionale waterautoriteit zijn, optimale bedrijfsvoering en werken aan relatiebeheer zijn voor waterschap Noorderzijlvest belangrijke speerpunten voor de komende jaren. 

Waterschap Noorderzijlvest is doorlopend op zoek naar nieuwe manieren om water te bedwingen, te verdelen en te zuiveren. Dit is een continu proces. Dat vraagt om gedreven professionals die uitblinken hun vakgebied.

Bij het waterschap zijn ongeveer 275 medewerkers in dienst, het kantoor is gevestigd in de stad Groningen.

Contactinformatie

Waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1
9735AC Groningen

www.noorderzijlvest.nl

Actuele opdrachten

Er zijn momenteel geen opdrachten.
groningen huurt in achtergrond afbeelding